Polski producent betonowych pomostów pływających -Polish producer of concrete floating piers

Chodzimy po wodzie - walk on the water

Hullkon Marina Factory 

Grupa Hullkon 

katalog4pasazjpg

Głównym profilem naszej firmy jest produkcja obiektów pływających opartych na produkowanych przez nas pontonach siatkobetonowych stalowych oraz polietylenowych. 

 Pontony typu HCP - 1000,1200,1500,2000 wykorzystuje się do budowy przystani jachtowych . Ich duża nośność powoduje bardzo wysoką stateczność , ułatwiając cumowanie dużych jachtów lub łodzi. Pontony stanowią bardzo mocną i ciężką konstrukcję i nie wymagają konserwacji, co zapewnia im długi okres użytkowania. Wbudowane rury przepustowe pozwalają w zależności od potrzeb na doprowadzanie różnych mediów typu woda , prąd i inneGłównym walorem tych konstrukcji jest to że są bardzo stabilne i tym samym stanowią tani substytut betonowych nabrzeży , kei lub nietrwałych drewnianych pomostów , które zwykle wiążą się z wysokimi kosztami wytworzenia i utrzymania.

Pontony Typu HCP 200 oraz HCP 300 są to siatkobetonowe pontony , średnio obciążalne połączone pomostem o drewnianej konstrukcji pokładu . Wymiary oferowanych  pontonów to 2,4 m x 2,0m dla HCP 200 oraz 3,0 m. x 2,4 dla HCP 300. Wysoka nośność i mocna konstrukcja pomostu pozwala na montaż każdego typu odnóg cumowniczych od 6 do 12 metrów długości. Elementy pokładu są sztywno połączone z pływakami. Ciągła, modułowa konstrukcja sprawia, że pomost jest mocny i stabilny oraz prosty do aranżacji i przebudowy lub wydłużenia.

Pontony Typu HCS są to pontony stalowe przeznaczone na trudne akweny o zwiększonym falowaniu.Charakteryzują się bardzo niskim ciężarem własnym.Ich konstrukcja odzwierciedla typową budowę kadłuba statku zawierającą dosztywnienia wzdłużne i poprzeczne.Wzmocnione dno pontonów oraz identyczny system połączenia pontonów jak w konstrukcjach betonowych pozwala na pracę w bardzo trudnych warunkach. Powierzchnia Pontonów opcjonalnie jest metalizowana powłoką cynkową na gorąco do 120 mikronów dla zapewnia długiej żywotności obiektu.Standardowe Wymiary pontonów długość , 8,10,12,15,20,25 m. szerokość 2,4,3,3.5,4,4.5,5.5,6 m.


The main profile of our company is the production of floating objects based on steel and polyethylene pontoons made by us.

HCP - 1000,1200,1500,2000 type dinghies are used for the construction of marinas. Their high load capacity causes very high stability, making it easier to moor large yachts or boats. Inflatables are very strong and heavy construction and do not require maintenance, which ensures their long life. Built-in flow tubes allow depending on the needs for supplying various media such as water, electricity and others. The main advantage of these constructions is that they are very stable and therefore a cheap substitute for concrete quays, quays or perishable wooden platforms that usually involve high production costs and maintenance.

Type HCP 200 and HCP 300 type dinghies are net concrete pontoons, medium load-bearing, connected by a deck with a wooden deck structure. The dimensions of the offered inflatable boats are 2.4 mx 2.0 m for HCP 200 and 3.0 m. X 2.4 for HCP 300. The high load-bearing capacity and strong structure of the platform allows for the installation of any type of mooring legs from 6 to 12 meters in length. The elements of the deck are rigidly connected to floats. The continuous, modular design makes the platform strong and stable and easy to arrange and rebuild or extend.

HCS type inflatables are steel pontoons designed for difficult waters with increased waving. They are characterized by a very low own weight. Their design reflects the typical hull structure containing longitudinal and transverse stiffeners. Reinforced pontoon bottom and an identical pontoon connection system as in concrete constructions allow to work in very difficult conditions. The pontoon surface is optionally metalized with a hot zinc coating up to 120 microns for a long service life. Standard dimensions of pontoons length, 8,10,12,15,20,25 m. Width 2,4,3,35,5,4,45,5.5 , 6 mfullsizeoutput_1e79jpeg

Niezatapialne betonowe  platformy pływające
Photo_6553655_DJI_55_jpg_5045655_0_202122712542_photo_originaljpg

Photo_6553655_DJI_55_jpg_5045655_0_202122712542_photo_originaljpg