Następnym  produktem naszej palety pontonów  są  wysoko obciążane pontony siatkobetonowe typu FCPS+standard oraz FCPS+XL 1000,1200,1500,1600,2000 , które można łączyć w rożnych konfiguracjach tworząc konstrukcję portu jachtowego zgodnie z wymaganiami klienta. Najważniejszą zaletą naszych rozwiązań jest możliwość budowania portów jachtowych bez potrzeby wykonywania ciężkich robót hydrotechnicznych związanych z budową nabrzeży. 

Gabaryty pontonów to 4 m szer. a długości płynne od 10 do 20 m. 

Pontony charakteryzują się bardzo dużą stabilnością nawet bez kotwiczenia 

The next product in  our offer is high-loaded FCPS+standard ans FCPS+XL  1000,1200,1500,1600,2000 inflatable concrete pontoons, which can be combined in various configurations to create a yacht harbor structure in accordance with the customer's requirements. The most important advantage of our solutions is the possibility of building yacht ports without the need to carry out heavy hydrotechnical works related to the construction of quays.

Size of the pontoons is 4 m width and fluent length from 10 to 20 m. 
Pontoos keep very high stability even without mooring