Pontony typ HCS
 
 


katalog6hcsjpg

  Pontony przenaczone są do budowy marin na trudnych akwenach. Konstrukcja pontonów oparta jest na zasadzie budowy kadłuba statku tzn. wyposażona jest w usztywnienia poprzeczne (wręgi) oraz usztywnia wzdłużne pokładu , burt , dna. Pontony mogą być modyfikowane pod specjalne zamówienia takie jak , zbiorniki dodatkowe , instalacje wodną , elektryczną . Opcjonalnie można  wykonać pontony w wersji zatapialnej, zasilane pompami zewnętrznymi  ,  takie rozwiązanie pozwala wypełnić pontony wodą i osadzić je na dnie a na przykład po sezonie zimowym wynurzyć do pozycji pierwotnej.Pontony posiadają wzmocnienia burtowe oraz wzmocnione dno. Szczelna Konstrukcja wewnętrzna pontonów zabezpieczona jest kompleksową powłoką malarską typową dla profesjonalnej konstrukcji kadłuba statku , natomiast zewnętrzna konstrukcja oprócz zabezpieczenia powłoką malarską może być opcjonalnie zabezpieczona powłoką metalizy na gorąco do 110 mikronów grubości . Na życzenie montujemy anody cynkowe oraz pokrywamy część podwodną antifoulingiem.


Następną zaletą naszej konstrukcji jest sposób połączeń pontonów który  jest kopią systemu z pontonów betonowych . Dzięki temu mogą przenosić dwa razy większe obciążenia niż połączenia pontonów betonowych.
Pontoons are moved to build marinas on difficult water bodies. The construction of pontoons is based on the principle of building the ship's hull, ie it is equipped with transverse stiffeners (frames) and longitudinal stiffeners of the deck, sides and bottoms. Inflatables can be modified under special orders such as additional tanks, water and electricity installations. Optionally, you can make pontoons in the submersible version, powered by external pumps, this solution allows you to fill the pontoons with water and set them on the bottom, for example, after the winter season, ascend to the original position. The blades have strengthened boards and reinforced bottom. The sealed Inner construction of the pontoons is protected by a comprehensive paint coating typical of the professional hull structure, while the external construction, in addition to the protection of the paint coating, can optionally be protected by a hot metallization coating up to 110 microns thick. On request, we install zinc anodes and cover the underwater part with antifouling.

Next advantage of our construction is the method of connecting pontoons, which is a copy of the system from concrete pontoons. As a result, they can carry twice as much load as concrete pontoonskatalogwizy7hcsjpg

Powierzchnia po wykonaniu metalizacji 

Niska waga pontonów pozwala na kompleksowe transporty  obniżając znacząco koszty  

Pontony prized montażem pokładów