Ponton siatkobetonowy typu HCP 300 jest to pływak systemowy służący do budowy  pomostów przęsłowych typu HCP, charakteryzuje się taką samą konstrukcją jak jego mniejszy brat HCP 200 z wyjątkiem szerokości i długości (3m.x 2,4 m.). Dzięki zastosowaniu takiego gabarytu możemy wykonać pomosty przesłowe o szerokości 3 m. 

Pływak wykonany z wysokiej jakości betonu o odpowiedniej twardości  jest konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne , uderzenia, oraz lód.

Pływak wypełniony jest styropianem dzięki czemu osiąga bardzo dużą wyporność , znacznie większą niż HCP 200

Standardowo pływak wyposażony jest w cztery sztuki tulei gwintowanych rozmieszonych symetrycznie w każdym rogu pokładu pływaka, połaczonych permanentnie z konstrukcją zbrojenia pływaka.Pozwalają one na montaż stalowych adapterów do mocowania konstrukcji pokładu drewnianego.Standardowo stosujemy tuleje  ocynkowane , opcjonalnie tuleje ze stali nierdzewnej.  

Pływaki można nabyć w naszej firmie bez konieczności zamawiania całego systsemu HCP, dzięki temu każdy może wykorzystać je według własnego upodobania .

Pływak nie wymaga konserwacji 

The HCP 300 is a system float used for constructing span bridges of the HCP type, characterized by the same construction as its smaller brother HCP 200 with the exception of width and length (3m x 2.4 m). Thanks to the use of such dimensions, we can make transfer bridges with a width of 3 m.
Float made of high-quality concrete of appropriate hardness is a construction resistant to weather conditions, impacts, and ice.
The float is filled with polystyrene so that it achieves a very high displacement, much higher than HCP 200
As standard, the float is equipped with four pieces of threaded sleeves symmetrically arranged in each corner of the float's deck, permanently connected to the float's reinforcement structure. They allow the assembly of steel adapters for fixing the wooden deck structure. Standard galvanized sleeves, optionally stainless steel sleeves.
Floats can be purchased in our company without having to order a whole handicapping system, thanks to which everyone can use them according to their own preferences.

The float does not require any maintenance