Ponton siatkobetonowy typu HCP 200 jest to pływak systemowy służący do budowy  pomostów przęsłowych typu HCP.

Pływak wykonany z wysokiej jakości betonu o odpowiedniej twardości  jest konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne , uderzenia, oraz lód.

Pływak wypełniony jest styropianem dzięki czemu osiąga bardzo dużą wyporność 

Standardowo pływak wyposażony jest w cztery sztuki tulei gwintowanych rozmieszonych symetrycznie w każdym rogu pokładu pływaka, połaczonych permanentnie z konstrukcją zbrojenia pływaka.Pozwalają one na montaż stalowych adapterów do mocowania konstrukcji pokładu drewnianego.Standardowo stosujemy tuleje  ocynkowane , opcjonalnie tuleje ze stali nierdzewnej.  

Same Pływaki można nabyć w naszej firmie bez konieczności zamawiania całego systsemu HCP 

Nie wymaga konserwacji 


The HCP 200 is a system float used for the construction of HCP type span bridges.

Float made of high-quality concrete of appropriate hardness is a construction resistant to weather conditions, impacts, and ice.
The float is filled with polystyrene so that it achieves very high buoyancy
As standard, the float is equipped with four pieces of threaded sleeves symmetrically arranged in each corner of the float's deck, permanently connected to the float's reinforcement structure. They allow the assembly of steel adapters for fixing the wooden deck structure. Standard galvanized sleeves, optionally stainless steel sleeves.
Floats can be purchased in our company without having to order the whole HCP system
No maintenance required