8F7E0D92-52C7-41D5-BADD-BC2E159BD0A6jpegPływająca platforma betonowa o wymiarach 10,5 m. x 20 m. o   maksymalnym obciążeniu roboczym 52 tony .Platforma charakteryzuje się bardzo dużą stabilnością podczas falowania do poziomu fali 0,8 m , wyposażona jest w szereg kanałów instalacyjnych do przeprowadzenia instalacji wodnej , elektrycznej. Platformę wyposażono dodatkowo w wbudowany zbiornik na fekalia o pojemności 3,6 m3 wraz z kanałem asenizacyjnym do odbioru zewnętrznego oraz czujnikiem poziomu .Wolna burta platformy bez obciążenia 780 mm 

Floating concrete platform 10.5 x 20 m platform with a maximum working load of 52 tons. The platform is characterized by very high stability when waving up to 0.8 m wave level, it is equipped with a number of installation channels for conducting water and electrical installations. The platform is additionally equipped with a built-in sewage tank with a capacity of 3.6 m3, together with a drainage channel for external collection and a level sensor. Free board of the platform without balast 780 mm. 


IMG_3859jpeg

IMG_3819jpeg