Test obciążeniowy platformy pływającej . Wymiar platformy 20 m. x 14 m. obciążenie balastem 45 ton

Platforma składa się z 4 pontonów typu FCPS 2000 połączonych ze sobą równolegle tworząc powierzchnie 280 m2 . Dzięki dużej wadze 200 ton zachowuje bardzo dużą stabilność . Na danym projekcie pontony platformy wyposażone są w rolkowe obejmy palowe przystosowane do pala o średnicy 508 mm . platformę można wykorzystać do różnych celów takich jak , fundament pod leka zabudowę rekreacyjną , usługową , biurową itp. Dzięki zastosowaniu pontonów do budowy platformy , można ją przetransportować i montować w dowolnych miejscach .
Wielkości platform są zależne od wielkości naszych standardowych pontonów oraz ich ilości , poprzez dowolną konfigurację można osiągnąć zamierzony gabaryt . 

The platform consists of 4 pontoons type FCPS 2000 connected in parallel to create a surface of 280 m2. Thanks to its large weight of 200 tons, it maintains very high stability. On a given project, the platform pontoons are equipped with roller pile clamps adapted to a pile with a diameter of 508 mm. the platform can be used for various purposes, such as the foundation for recreational, service, office, etc. Thanks to the use of pontoons for the construction of the platform, it can be transported and assembled in any place. The size of the platforms depend on the size of our standard pontoons and their volumes, any configuration can achieve the intended size.

Pontony platformy podczas wodowania , waga pontonu 48 ton .
Platform pontoons during launching , weight of single pontoon 48 ton 

Platforma podczas transportu z balastem , zachowuje wszystkie swoje parametry oraz sztywność .
The platform with balast during towing , keep all parameters and stiffness