Pływająca platforma betonowa o wymiarach 9 m. x 20 m. o   maksymalnym obciążeniu roboczym 40 ton .Platforma charakteryzuje się dużą stabilnością podczas falowania do poziomu fali 0,8 m , wyposażona jest w szereg kanałów instalacyjnych do przeprowadzenia instalacji wodnej , elektrycznej. Platformę wyposażono dodatkowo w trzy wbudowane zbiorniki  o pojemności 2,25 m3 każdy , wraz z centralnym kanałem asenizacyjnym do odbioru zewnętrznego . W tym modelu polietylenowe zbiorniki zamknięte są w konstrukcji pontonu . Dzięki takiemu zabiegowi nie tracimy cennej . Każdy zbiornik wyposażony jest w właz techniczny pozwalający na natychmiastowa inspekcje lub czyszcecznie .Wolna burta platformy bez obciążenia 650 mm Po maksymalnym obciążeniu wolna burta wynosi 220 mm .

A floating concrete platform, 9 mx 20 m in size, with a maximum working load of 40 tons. The platform is very stable when waving up to the wave level of 0.8 m, it is equipped with a number of installation channels for water and electrical installations. The platform is additionally equipped with three built-in tanks with a capacity of 2.25 m3 each, together with a central septic sewer for external collection. In this model, polyethylene tanks are closed in the structure of a pontoon. Thanks to this procedure, we do not lose a valuable one. Each tank is equipped with a technical hatch allowing for immediate inspection or cleaning. Freeboard of the platform without load 650 mm After the maximum load, the freeboard is 220 mm.

Photo_6553647_DJI_47_jpg_4589972_0_2021227111430_photo_originaljpg