postumentykatalog3jpg


postumentykatalog2jpg

Wszystkie postumenty dystrybucyjne mogą być wyposażone w Program  MediaPay pozwalający na elektroniczną kontrol poboru mediów takich jak woda , energia. Obsługujący dystrybutor może być dodatkowo rozbudowany o inne funkcje wynikające z działalności mariny obsługiwane przez jedną kartę przedpłatową. Jest możliwe np. rozdzielenie dostępnych kart przedpłatowych na karty rezydentów mariny i karty gości. Karty te różnią się funkcjami przez nie realizowanymi. Przykładowo, oprócz funkcji podstawowej - uruchamiania pobierania prądu - karta rezydenta uruchamiać może dodatkowo, zamek bramki wejściowej na marinę, bramę wjazdową, zamek bramki wejściowej na pomost dla określonej grupy rezydentów, wejście do umywalni, ciepłą wodę pod prysznicem. Karta gościa może realizować, oprócz funkcji podstawowej, dodatkowo: uruchomienie bramki wejściowej na marinę, bramki wejściowej na pomost gości, wejście do umywalni, ciepłą wodę pod prysznicem. Tego typu dodatkowe funkcje realizowane przez jedną kartę wymagają przygotowania indywidualnego oprogramowania dla konkretnej mariny zależnego od oferowanych usług. Karty przedpłatowe mogą być ważne bezterminowo lub zaprogramowane na określony czas.

Dystrbutor  może być także wyposażony w podłączenia telewizji kablowej, telefonu i Internetu. Dodatkowo dystrybutor może byś wyposażony w zabezpieczający go system monitoringu, a także w system bezpieczeństwa cumujących jednostek. Kolumna dystrybutora może być adaptowana na lampę oświetlającą pomost lub teren, sygnalizator alarmowy wyposażony we włącznik alarmowy, oświetlenie awaryjne i sygnałowe, gaśnicę, wąż ppoż. i prądownicę, albo po wyposażeniu w odpowiednie oświetlenie może służyć jako oświetlenie główek wejściowych, zakończeń pomostów oraz światło nawigacyjne. Dzięki temu uzyskać można jednolity wystrój przystani lub campingu.